Burchell-Zebra - Namibia
burchell's zebra - namibia